విధేయతకే అర్దము చేప్పిన వినయ మనస్కుడా

Telugu Christian Songs, Andhra Christian Songs,devotional,Indian,music,audio,video,Telugu church,christian fellowship,ministries,singers,musicians,speakers,old,new,latest

విధేయతకే అర్దము చేప్పిన వినయ మనస్కుడా

00:27:00Vidayatha ke artham cheppeni vvinya manasukuda
avidayatha tolaginchumayya deena manasu kaliginchumayya

TELUGU SONGS

You Might Also Like

0 comments