Mana yesu bethlehemu lo Latest Chritmas Song  Rev.Dr. A. Anupama Solomon/Jehovah Jireh Ministries Hy... Bishop John P Lazarus Rev.Martha Devasahayam Rev. K. Bala raju Rev.Dr.G.Devadanam , Samadana Swaram Prof. P. Sam Kumar, Vaakyan Veshana The Kings Temple Rev. P. Isaac / Paraloka Nesthamu Ps. Sanjay Vempatti Ps.K.Shyam Kishore , JCNM Prardhana Samayam - Dr. Ch. Bhagyalatha Dr. A.Thomas , Dahinchuagni Dr. B. John Wesley / Young Holy Team Bro . K. Ratna Kumar / ACTS Tele Shopping � Addiction Killer Bro. P. Upender Malachi Studiios Rev. Dr. Pammi Daniel Rev.K.Salaman Raju , Parisuddhatmuni Prasannata Rev.N.Pavani James Rev. Andanam Sudhakar N.Jayapaul Calvary Darsanam Rev.S.Abraham Raj Bro.Paravasthu Suryanarayana Rao Rev. Ch. Devadas / Jeevapu Velugu Dr. B. John wesly / Young Holy team / Bible Wonders Ps. Praveen / Calvary Prathyakshatalu Rev. T.D. Prasanna Kumar / Kudapah Dr.P.Satish Kumar Bro. Joe Madhu & Sis. Jessie Veena Bishop. John P Lazarus Rev. Dr. Benhur Johnson Rev. Dr. T. Devanandam Rev.P. Suresh / Rev.P. Philip Bro. Gali Ganga Raju / Bible Foundation Bro. M. Devadass Rev. M. Jeevaratnam Ps. Vijaya Babu. M Bro. Joe Madhu & Sis. Jessie Veena Sis. Priscilla Dhyriam Prabhuvutho Prabatham