Nepal christian songs Yeshu Timro Mayale Malai - Swaroop Raj Achary


Song: Yeshu timro Mayale Malai
Lyrics/music: Ramesh Ale Magar
Vocal: Swaroop Raj Acharya
Album : SANDESH

Actor: John, Ryan, Saru & Jeena
Script: Ramesh Ale Magar
Dir/cam/edit: Dhiraj Adhikari
Post-Poduction by Christian Platform

Lyrics --
Vocal : Swaroop Raj (Kathmandu, Nepal)
Music/Lyrics : Ramesh Ale Magar (Baltimore, MD United State )

येशु तिम्रो मायाले मलाई जिउन सिकायो
(येशु तिम्रो मायाले मलाई जिउन सिकायो)-२
(म मरेतुल्य थिए)-२ मलाई जीवन दिनुभो,
बचाउनुभो येशु तिम्रो मायाले

दलदली हिलोमा म भास्सेको थिए
प्रभुले नै मलाई माथि उठाई लानु भो
जीवनको पानीले मलाई धोई पखालिदिनु भो)-२
येशु तिम्रो मायाले

प्रभु येशु क्रुशमा बलिदान हुनुभो तिम्रो र
मेरो पापको तिमती उहाले रगत क्रुशमा बगाउनु भो)-x2
येशु तिम्रो मायालेYESHU KO PREM Online Youtube channel is a official Nepali Christian Sites presented by Christian Platform. You can get unlimited karaoke, new song, music video, testimony, series, etc. Please subscribe us. If you want to request or want to post your video from our channel you can email us at myChristianPlatform@gmail.com or yeshukoprem@gmail.com.