Saari Srishti Ke Malik Tumhi ho

Hindi christian Song

Sari Srishti ke malik tumhi ho
sari Shristi ke rakshak Tum hi ho

Karte hain Tujh ko sadar pranaam
Gate hain Tere hi gungaa

Sari Srishti ke malik tumhi ho
sari Shristi ke rakshak Tum hi ho

Karte hain Tujh ko sadar pranaam
Gate hain Tere hi gungaan
Aa ha ha Halleluia -7 Amen

Sari Shrishti ko Tera sahara
sare sankat se hum ko bachana
Tere haanthon mein jeevan hamara hai

Apni raaha pe humko chalana
Sari Shrishti ko Tera sahara
sare sankat se hum ko bachana
Tere haanthon mein jeevan hamara hai

Apni raaha pe humko chalana
Aa ha ha Halleluia -7 Amen

Hum hain teri haathon ki rachana
hum par rahe Teri karuna
tan-man- dhan hamara Tera hai
inhen shaitan ko chune na dena
Hum hain teri haathon ki rachana
hum par rahe Teri karuna

tan-man- dhan hamara Tera hai
enhen shaitan ko chune na dena
Aa ha ha Halleluia -7 Amen

Ab dur nahi hai kinara
Dhiraj ko hamare badana
jeevan ki hamari is naiyya ko
bhav sagar mein khone na dena
Ab dur nahi hai kinara

Dhiraj ko hamare badana
jeevan ki hamari is naiyya ko
bhav sagar mein khone na dena
Aa ha ha Halleluia -7 Amen

GET MP3 of this Song


Sari Srishti ke malik tumhi ho sari Shristi ke rakshak Tum hi ho  Karte hain Tujh ko sadar pranaam Gate hain Tere hi gungaa  Sari Srishti ke malik tumhi ho sari Shristi ke rakshak Tum hi ho  Karte hain Tujh ko sadar pranaam Gate hain Tere hi gungaan Aa ha ha Halleluia -7 Amen  Sari Shrishti ko Tera sahara sare sankat se hum ko bachana Tere haanthon mein jeevan hamara hai  Apni raaha pe humko chalana Sari Shrishti ko Tera sahara sare sankat se hum ko bachana Tere haanthon mein jeevan hamara hai  Apni raaha pe humko chalana Aa ha ha Halleluia -7 Amen  Hum hain teri haathon ki rachana hum par rahe Teri karuna tan-man- dhan hamara Tera hai inhen shaitan ko chune na dena Hum hain teri haathon ki rachana hum par rahe Teri karuna  tan-man- dhan hamara Tera hai enhen shaitan ko chune na dena Aa ha ha Halleluia -7 Amen  Ab dur nahi hai kinara Dhiraj ko hamare badana jeevan ki hamari is naiyya ko bhav sagar mein khone na dena Ab dur nahi hai kinara  Dhiraj ko hamare badana jeevan ki hamari is naiyya ko bhav sagar mein khone na dena Aa ha ha Halleluia -7 Amen
hindi christian songTelugu Version