సర్వ సృష్టి కి రాజైన దేవా Sarva Srusti ki rajina deva by Dr.John wesly rajamundry

SARVA SRUSTI KI RAJIAN DEVA TEJO SAMPUNDA
NE KOSAM YESU NE KOSAM NA JEEVITAM ANKITAM //2//

A GURI LENI NANNU BAAGU CHESI NI UNNATA PELUPU NAKU ECHAVE
NI PREMATO NANNU BANDICHI NI RUPU NAKUICHAVE   // SARVA//

NASHICHIPOTUNNA NI PRAJALANU NI SILUVA VARTHA CHAATUTAKU

NI PREMA MADHARUYAM VANCHICHTAKU JAYAGEETAMUL PADUTAKU.                           // SARVA//


Download MP3


Sarva Srusti ki rajina deva by Dr.John wesly rajamundry
Sarva Srusti ki rajina deva by Dr.John wesly rajamundry

సర్వ సృష్టి కి రాజైన దేవా Sarva Srusti ki rajina deva by Dr.John wesly rajamundry సర్వ సృష్టి  కి  రాజైన  దేవా Sarva Srusti ki rajina deva by Dr.John wesly rajamundry Reviewed by KANNURI JOEL on 08:53:00 Rating: 5
Powered by Blogger.