Khudawand Tujhe Barkat De album songs

Shreya Kanth sung this song apne haathon very super click here for more songs
 
Apne Haathon se banaya hai,
Mujhe mere Khuda ne.
Apni soorat mein banaya hai,
Mujhe mere Khuda na.
Kitni rehmat, kitni chahat,
Kaisi hai uski mohabbat.

Jab main nahin tha, tab bhi main tha,
Uski nazar mein tha main sada.
Yun hi achanak nahin aa gaya,
Uske iraade se main ban gaya.

Khud ko na tanha samajhna kabhi,
Be aasra na samajhna kabhi.
Who jisne di hai mujhe zindagi,
Hai naam uska Yeshu Masih.
christian songs