నిన్నే నేను అరాదింతిను telugu song by paster ravinder vottepu lyrics

నిన్నే నేను అరాదింతిను telugu song by paster ravinder vottepu lyrics - paster ravinder vottepu Lyrics


Singer paster ravinder vottepu
Singer Ravinder Vottepu, Adimalla Sudheer Kumar, Suresh Garugula.
Music Jakie Vardhan
Song Writer Ravinder Vottepu
ninne nenu aaradhinthnu na yesayya
ninne nenu aaradhinthnu na yesayya
ninne ne koniyadeda
kastala looooo kanerla loo
ninne nenu aaradhinthnu na yesayya
adbutha karadu alochana kartha nithyuda vogu thandri samadhakartha PARISHUDUAAAAAA
NA YESAYYAAAAA
ninne nenu aaradhinthnu na yesayya
ninne nenu aaradhinthnu na yesayya
Sathya swarupada sthanthi swarupuda
sarvonathuda PARISHUDDATHMUDA
NA YESAYYA ninne nenu aaradhinthnu na yesayya