యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనదిYEVOHA NEE NAMAMU Entho Balamaindea