ఏమి వున్న లేకున్నా నీతోడు వుంటే చాలు యేసయ్యా - latest Nissy john song


Emi unna lekaunna ne thodu vunte chaalu yesayya
nee thodu vunte chalu yesayya
Ne krupa tho nenu ela jeevincheda yesayya
aaradhyuda abhishakthuda krupamayuda naa yesayya eme vunna lekunna
ichu vadavu neeve adhi povuta nee seluve
padagottu vadavu neelabettu nee vasame
nadu brahtaku lo edi jarigina
nee chithamulo nanu nadipitive
nekistunigaa nanu nilipitive
           
aaradhyuda emi vunna lekunna
kasta kalamuna neve naa kanna tandri vainave
naa dhukkalo naa sramalo ni krupanu chupinave
naa vedanalo naa shodanalo immanuele gaa nilichetive
nekistunigaa nanu nilipitive
aaradhyuda emi vunna lekunna