పండుగ చేద్దాము కొత్త క్రిస్మస్ పాట

# Lyrics# Meaning # Instrumental # MP3# # Video # Images # Guitar Chords#  

సాహిత్యం -గానం - డేవిడ్సన్ గాజులవర్తి సంగీతం- -డేవిడ్సన్ గాజులవర్తి అదనపు రిథమా- ఐజాక్ ఇంబరాజ్ ఎలక్ట్రిక్ గిటార్స్ - డర్విన్ డిసౌజా కెమెరా: వీవీఎస్ ప్రకాష్, గెప్ రాజు బృందం- సంజీవ్, ప్రేమయ్య, మధు, సందీప్, రాహుల్, బన్నీ, విన్నీ టైటిల్ డిజైన్ - క్రిస్సీ కెనెత్