నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే new 2022 album telugu christian

 

Key- D

Verse 1:

D                 Em

నే నిలచు భూమి, కంపించి కూలి పోయినా
Ne Nilachu Bhoomi, kampinchi Kooli poyina

A                D
నిరీక్షణకు ఆధారం నశించి పోయినా
Nirikshanaku  Aadharam Nashinchi poyina

C                    G
నేను నమ్ముకున్నా ఒక్కరైనా లేక పోయిన
Nenu nammukunna okkaraina leka poyina

D
నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu Naa Yesuni MatramaeChorus:

D                Bm
నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu Naa Yesuni Matramae

Em            A    D
నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu  naa Yesuni maatramae


Verse: 2

D                 Em
నా మార్గమంత అంధకారం అయిపోయినా

Naa Maargamantha andhakaram ayipoyina

A                    D
జీవితమే అంతమై మరు జీవము లేకున్నా
Jeevithame anthamai maru jeevamu Le-kunna

C                    D
నను ఓదార్చవారు ఒక్కరైన లేకపోయిన
Nannu oodarchuvaru okkaraina lekapoyina


Chorus

D                Bm

నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu Na Yesuni Matramae

Em            A    D
నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu na Yesuni maatramae


Bridge:

Bmin            F#min

పరుగెతేధన్ నే గురి యోద్ధకే 

Parugathedhan Ne Guri yodhake 


A            G

విశ్వంసమంత నా యేసే 

Vishwasamantha Na Yese  - (2)


-----------------------------------------------


D     C       

నాకు ఉన్నావన్ని

Naaku UnnavAnni


G           

నీకై నే అర్పించెదను

Nekai Na Arpichadhanu

D

నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే

Nammedhanu na Yesuni maatramae

Grand Chorus:

E                C#min

నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu Na Yesuni Matramae

F#min                B
నమ్మెదను నా యేసుని మాత్రమే
Nammedhanu na Yesuni maatramae

 


telugu jesus songs
Do You want to listen songs online so you are at right place Hai Every Body we are here with telugu jesus mp3 which you can listen. Most of mp3 jesus songs are in Telugu .
 To watch listen get telugu,jesus telugu songs mp3. Please Visit our Website,jesus telugu mp3 are very good to listen the songs ,mp3 jesus songs telugu,online mp3 songs telugu,telugu john wesley bible wonders videos, John Wesly Songs Download:, online mp3,christian telugu audio songs,telugu audio christian songs,christian audio songs in telugu  John Wesly Hit MP3 New Songs Online, latest, new, songs, telugu christian songs - YouTube, top song,