ananda geethalu ne padathu by sp baluఆనంద గీతాలు నే పాడుతు 
యేస్సయ్య సన్నిధి నే చేరన                           "2"
ఎల్లవేళల యందు స్తుతియించుచు
హల్లెలుయ పాటలే పాడన                             "2"
                                                                " ఆనంద "

నేను నా ఇంటి వారందరు 
యెహోవా ను సేవింతుము
రేయింబగలు కాపాడిన 
కన్న తండ్రిని స్తుతియింతుము                         "2"
వాగ్దానములిచ్చిన దేవుడు 
విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు                        "2"
                                                               " ఆనంద "

నాదు యేసునీ దూతలతో 
కలుసుకుందును మేఘాలలో  
కష్టములు నా శ్రమలు ఆగిపోవును రాకడలో   "2"
నా దుఃఖము ఇక వుండదు
ఆనందింతును హల్లెలుయా                            "2"
                                                               " ఆనంద "